Shipping

De exploitatie van met name koppelverbanden in het Rijngebied is bij Anta in deskundige handen. Meer dan dat zelfs.

Onder supervisie van Anta zien reders de bedrijfsresultaten vaak met sprongen vooruit gaan. Dankzij een uitgekiende koers die de puntjes op de i zet. Anta zet onderhoudsprogramma's op voor de schepen waarvoor het de verantwoordelijkheid draagt. Van boekhouding tot regels: Anta draagt zorg voor uniformiteit en helderheid. 'Kwaliteit in shipping is 24/7 onze drijfveer.'

"Anta houdt schepen in de vaart voor een eerlijke prijs."

Het pasklaar concept dat Anta biedt is een financieel aantrekkelijke oplossing voor elke reder. 'Anta houdt schepen in de vaart voor een eerlijke prijs, wat ook interessant is voor schippers die denken aan verkoop. Met Anta zijn zij gegarandeerd zorgenvrij.'