Posádka

Společnost Anta dává dohromady kompletní posádky pro větší segment v odvětví vnitrozemské plavby.

Společnost Anta zaměstnává odborníky, kteří nejenže znají svůj obchod po všech stránkách, ale také se neustále snaží povýšit své vědomosti na vyšší úroveň. To je důvod, proč společnost Anta udržuje úzké kontakty se všemi námořními vzdělávacími institucemi v Nizozemsku a nabízí svým zaměstnancům interní školení. Znalost je růst, jak říkáme ve společnosti Anta.

"Naši zaměstnanci jsou perlami na palubě."

Tím, že společnost Anta zaměstnává jen ty nejlepší zaměstnance, zaručuje svým klientům kontinuitu. Od smlouvy po pracovní oděv a platy: Společnost Anta se postará o všechny aspekty posádky. To zajistí skutečně hladkou plavbu. „Naši zaměstnanci jsou perlami na palubě,“ říká Taeke van Turenhout. A také týmovými hráči, protože ty nejlepší výsledky získáte pouze společným úsilím.